Zásady komentovania

Názov komentára – Nedovoľujeme žiadne kľúčové slová alebo názvy spoločností v poli „Meno“. Musíte použiť vaše meno alebo prezývku. Komentáre používajúce kľúčové slovo alebo meno spoločnosti a podobne budú označené ako SPAM a zmazané.

Platná e-mailová adresa – E-mailová adresa je požadovaná, nie je však zobrazovaná a ani ju nezdieľame. E-mailové adresy, ktoré vyzerajú ako SPAM budú označené ako SPAM.

Jazyk a spôsoby – Táto stránka používa slovenčinu, prosím komentujte teda po slovensky. Sme stránka zameraná na rôzne vekové kategórie, preto akýkoľvek komentár obsahujúci ofenzívny alebo nevhodný obsah bude upravený alebo zmazaný. Buďte k sebe priateľskí.

Pridaná hodnota – Komentár, ktorý nepridáva hodnotu ku konverzácii, odbočuje od témy, alebo doslova zabíja tému, môže byť upravený, presunutý alebo zmazaný. Všetky SPAMy budú zmazané, pretože nepridávajú stránke žiadnu hodnotu.

Obmedzenie odkazov – Máme radi odkazy, pretože často bývajú nápomocné, ale aby sme zabránili šíreniu SPAMov a udržali si kvalitu, musíme obmedziť množstvo odkazov v komentároch. Nepridávajte teda viac ako dva odkazy (URL linky) do komentára. Ak ich bude viac, váš komentár bude odstránený. Nepodpisujte sa pod komentár s podpisom obsahujúcim backlink na vašu web-stránku – takýto komentár bude odstránený.

Osobné útoky –V záujme fair-play, osobné útoky v komentároch nie sú dovolené. Môžete klásť otázky, argumentovať, ale neútočte na autora textu alebo na ostatných komentátorov. Ak sa nebudete navzájom rešpektovať, komentár bude odstránený, alebo vám zamietneme prístup na stránku.

Všetky práva vyhradené –vyhradzujeme si právo upraviť, zmazať, presunúť alebo označiť ako SPAM akýkoľvek komentár. Vyhradzujeme si právo zablokovať prístup komukoľvek do komentárov alebo do celej stránky.

Krytie proti škode – za všetky komentáre na našich stránkach zodpovedajú komentátori, nie autori webstránok Zvladnesajty.sk. Pridaním komentáru na naše stránky súhlasíte, že komentár je váš, a zbavujete zodpovednosti Zvladnesajty.sk a všetkých jej reprezentantov a zamestnancov, v prípade perzekúcii, škôd alebo zodpovednosti.

Ak máte nejaké otázky ohľadom týchto zásad, neváhajte nás kontaktovať.